Göteborgs Akademiska Kammarkör (f.d. Uníkorus) är Göteborgs universitets blandade studentkör och består av 30-40 sångglada människor i åldrarna 20-30 år. Vi är en kårförening knuten till Göta Studentkår, men även icke kårmedlemmar är välkomna att sjunga med oss.

Vi övar en kväll i veckan inför kommande konserter och framträdanden. Varje termin har vi dessutom några intensivdagar och ett körläger - och så sjunger vi en del på våra fester! Med omjämna mellanrum åker vi dessutom och sjunger utomlands. Vi har rest till bl.a. Istanbul, Poznan (Polen), Amsterdam och Riga.

Vår repertoar är varierad, med bland annat folkmusik, traditionella körvisor och högtidssånger, renässansmadrigaler och pampiga sakrala verk.

Uníkorus våren 2013

Foto: Erik Sigvardsson