Vill du sjunga med oss?

Kontakta oss då bums, helst via mail! Vi har vanligtvis insjungning vid varje terminsstart men skriv gärna till oss och presentera dig själv. Ibland behöver vi bli fler även mitt under terminerna.

Under insjungningen kommer vi att testa ditt omfång. Vår dirigent brukar spela en melodi som du ska härma, sedan får du sjunga direkt från notbladet tillsammans med några ur kören.

Kontakta oss: jagvillsjunga@akademiskakammarkoren.se